Частини Української Дивізії у становищах
------------------------------------------------------
В дорозі на становища
Тяжкі полеві гавбиці
Відділ зв'язку
Батерія легких польових гавбиць у становищі
Радист у становищі
Полева кухня
сот. Долинський видає накази
Відпочинок
Розвідча група алярмової частини штабу Дивізії. Командант частини сот. Долинський.
Стежа